Relevante Links:

Lægehåndbogen – Möbius syndrom, sundhed.dk

Kort om Möbius syndrom, Sjældne diagnoser

http://sjaeldnediagnoser.dk/helpline/ – Helpline for Sjældne Diagnoser

http://www.sum.dk – Indenrigs- og Socialministeriets hjemmeside

http://www.dukh.dk – Den uvildige konsulentordning på Handicapområdet

https://www.retsinformation.dk – Mulighed for at søge på love og regler på handicapområdet

http://www.handicap.dk – Hjemmeside for Danske Handicaporganisationer

http://www.eurordis.org – The Voice of Rare Disease Patients in Europe

http://www.faceconnection.org – For voksne med ansigtsforandringer

http://duerikkealeneisn.blogspot.dk/2017/03/lidt-om-mig.html – Blog af Ida Simoni Nielsen

Links til möbiusforeninger i andre lande:
Sverige: http://www.mobiussyndrom.se
Norge: http://www.frambu.no/mobius-syndrom
Tyskland: http://www.moebius-syndrom.de
Frankrig: http://www.moebius-france.org
Italien: http://www.moebius-italia.it
Spanien: http://www.moebius.org
USA: http://www.moebiussyndrome.com


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.