Kære medlemmer!
Så er det igen blevet tid for tilmelding til weekendkursus i Foreningen for Möbius Syndrom i Danmark. Træffet i år afholdes weekenden d 2-4 september på Pindstrup Centret.
I år tager vi alle af sted til Djurs Sommerland. Vi skal også høre et spændende foredrag om
robusthed og så skal vi ellers tilbringe en dejlig weekend med erfaringsudveksling og
hyggeligt samvær. For ikke at tale om lørdagsbanko med fantastiske præmier!

Som noget nyt dækker foreningen kursusbeløb samt transportudgifter for hele familien. Læs mere herom længere nede på siden.
Der er indkvartering fra fredag kl. 17:00 og af hensyn til fredagstrafikken, spiser vi først fælles
middag kl. 18:30.
Indkvartering: handicapvenlige familieværelser med 2-4 sengepladser.
Forplejning: Morgencomplet, formiddagskaffe, frokostbuffet, eftermiddagskaffe
m hjemmebagt kage, middag m 3 retter og aftenkaffe m småkage.
Der vil endvidere være adgang til isvand og frisk frugt/grønt under hele kurset.

Der vil være børnepassere til stede under foredraget søndag, så mindre børn passes mens forældrene deltager i foredraget. Børnepasserne har erfaring med børn med særlige behov og vil stå for aktiviteter, der tilgodeser alle.

Tilmelding til kurset – som er bindende – sker ved henvendelse
på moebiusformand@gmail.com senest d.25 juli

Ved spørgsmål kan formanden kontaktes på tlf: 51940838

Prisen for kurset er 2030 kr. pr. person.

Bemærk: foreningen dækker nu udgiften for hele familien til kurset samt transportudgifter
Forældre samt voksne med Möbiussyndrom kan søge om dækning af udgifterne.
Forældre vil kunne få dækket kursusudgifter samt transportudgifter for begge forældre samt deres børn. Forældre kan søge indtil deres barn er 25 år.
Voksne med Möbiussyndrom (over 25 år) kan ligeledes søge foreningen om dækning af opholdet.
Det er også muligt at ægtefælle og samlever kan få dækket opholdet.
Ansøgning om tilskud til opholdet sker ved elektronisk eller skriftlig henvendelse til kasserer Bo
Nielsen, Ringerbakken 11, 2830 Virum

Email:lypart11@gmail.com

Det er kun nødvendigt at skrive en meget kortfattet ansøgning, da vi indtil videre har kunnet
imødekomme alle ansøgninger.
Kontingent:

Husk at forny medlemskabet senest 20. juli, da I derved bl.a. opnår ret til at stemme på
generalforsamlingen. Det gøres ved at indbetale kr. 210 på konto 9128 4562975743.
Husk at mærke betalingen med navn, så kassereren kan se, hvem der har betalt.

Hvorfor deltage i kurset:
Træffet er en vigtig årlig begivenhed, der giver medlemmer af foreningen mulighed for at udveksle erfaringer og tilegne sig ny viden på området Möbius syndrom. Begge dele er medvirkende til at ruste dem til at håndtere de udfordringer det giver enten at have syndromet eller at have et familiemedlem med syndromet.
Med kun 50 kendte tilfælde i Danmark af Möbiussyndrom er foreningens årlige kursus det eneste
sted, hvor erfaringsudveksling og vidensdeling finder sted, og ikke mindst hvor personer med Möbiussyndrom kan være en del af en gruppe uden at skille sig ud.
Mange hilsner
Foreningen for Möbius Syndrom i Danmark

Formand Johanne Skovholm

Invitation Møbiustræf 16


  • Published: 5 år ago on 17. maj 2016
  • By:
  • Last Modified: maj 17, 2016 @ 9:05 pm
  • Filed Under: Blog